شناخت ادراک…

ادارک چیست؟

ادراک یعنی برداشت ما از واقعیت بیرونی. و دنیا بسته به زاویه نگاه ما، تغییر می کند.

فیلی را تصور کنید در اتاقی تاریک، افرادی که وارد اتاق می شوند نمی توانند فیل را ببینند و فقط می دانند در اتاق چیزی وجود دارد که باید حدس بزنند. هر کسی قسمتی از فیل را لمس می کند و ادراکش را می گوید. یک نفر می گوید ستونی بزرگ است، دیگری می گوید طنابی بزرگ و قطور است و به همین ترتیب هر کسی نظرش را می گوید. وقتی چراغ روشن می شود همه ی افراد متوجه می شوند که نه ستون بوده و نه طناب بلکه فیلی بزرگ در اتاق حضور داشته است. با روشن شدن چراغ و ایجاد آگاهی افراد به خطاهای خود پی بردند. همین موضوع را می توانیم به ادراک افراد ربط بدهیم، خیلی از ما بدون هیچ آگاهی حرفی می زنیم و فکر می کنیم حرف ما قطعاً صحیح است در صورتی که ممکن است مطلقاً اشتباه باشد.

هر کدام از ما از موقعیت های مختلف تفسیرهای مختلفی داریم، مثلاً یک اتفاق واحد می افتد اما برداشت ها کاملاً متفاوت است، در اصل ادراک ها متفاوت است.

ما باید دیدمان را به دنیا خیلی بزرگتر کنیم و تغییر کنیم.

بسیاری از اتفاقات در دنیای بیرونی رخ نمی دهند، بلکه فقط در ذهن ما هستند….

ما واقعیت را نمی بینیم، بلکه واقعیت خودمان را می بینیم. و هر کسی دنیا را با ادراک خودش می بیند، بحث ها هیچ فایده ای ندارند.

وقتی نفهمیم طرف مقابلمان دنیا را چطور ادراک می کند، نمی توانیم هیچ ارتباطی با او برقرار کنیم.

ما به چه شکلی ادراک می کنیم؟

جوری که قبلاً برای ما مفید بوده است. یا مغزمان فکر می کند مفید بوده است!

و به همین شکل دچار اختلاف ادراکی با افراد مختلف می شویم.

وقتی ما با مفهوم ادراک آشنا شویم می توانیم جلوی خیلی از تعارضات را بگیریم، چون پشت یک مسیری از مسائل هیچ قصدی وجود ندارد و فقط ادراک هاست که تفاوت دارند.

مثلاً اصرار پدرم به خوردن گوجه پخته روی غذا و امتناع شدید من از خوردن گوجه پخته روی غذا، یک نوع تعارض است که در پشت آن تعارض هیچ قصد و نیتی وجود ندارد بلکه فقط ادراک من و پدرم با هم متفاوت است.

ما باید ببینیم که طرف مقابلمان دنیا را چطور میبیند. وقتی از ادراک مطلع باشیم به دنیا نگاه دیگری خواهیم داشت.

ما انسانها محدود به ادراکمان هستیم.

البته باید حواسمان به خطاهای ادراکی نیز باشد.

یکی از خطاهای ادراکی اثر هاله ای است. اثر هاله ای یعنی با دیدن چهره ی یک شخص به او صفت های مختلف می دهیم. فرض کنید عکس خانوم زیبایی را می بینید، ناخودآگاه شما شروع می کند به ساختن اثر هاله ای و دادن صفت های مختلف به چهره ی آن خانوم مثلاً زیبا است، مهربان است، ثروتمند است، خوشبخت است….. و این نمونه هایی از اثر حاله ای است.

یکی دیگر از خطاهای ادراکی دانش فعلی ماست یعنی چیزی که الان و در لحظه می بینیم دانش ما برای ادراک ما می شود. در اصل ما به رفتار خود هوشیار نیستیم و توجه ما فقط روی خواسته ماست! به عبارتی رفتار هر کس بهترین خودش است.

و اخرین خطای ادراکی تعمیم دادن است. یعنی با دیدن یک قسمت کوچک آن را به همه چیز تعمیم می دهیم. تعمیم دادن با گفتن چنین جمله هایی شکل می گیرد:

دیگه ایران جای زندگی نیست.

این روزها همه دزد شدند.

آدم به برادر خودش هم اعتماد نداره.

تو همیشه دیر میای.

و…

نمونه های از تعمیم دادن در خطاهای  ادراکی.

بهترین تمرین برای داشتن ادراک این است که بدون هیچ تفسیری مشاهده کنیم. و ادراک دیگران را به صورت واضح در مورد مسائل مربوطه بپرسیم. و در آخر در مورد ادراک مطالعات بیشتری داشته باشیم.

 

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *