در ذهن ها نفوذ کنیم

ارتباطات مهم ترین رکن در زندگی ما هستند. در ارتباطات هر کس می کوشد به قلمرو ذهن دیگری نفوذ کند. اما پیش از گذشتن از خطوط دفاعی ذهن طرف مقابل توجه به چند نکته ضرورت دارد: نخست، افکارمان را از ناخالصیها تصفیه و پالایش کنیم. دوم، پیامهای صریح، کوتاه و پرمحتوا بر زبان جاری ساخته و از شرح و بسط بی مورد مطالب اجتناب کنیم. و سوم طرف مقابل را به سوی جریانات و نتیجه گیریهای دلخواهمان سوق دهیم. هنگام گفتگو با افراد تیزهوش، به افکار و نقطه نظرهای ناب و اثربخش اشاره کنیم. اما اگر با فردی کندذهن روبرو هستیم که در برابر پذیرفتن واقعیتها مقاومت نشان می دهد می توانیم از زبان مبالغه آمیز سود ببریم و سرانجام در هر شرایطی از کلام یکنواخت، موعظه آمیز و بیش از اندازه شخصی اجتناب کنیم. سخنانمان باید افراد را نه به تفکر منفعل، که به اقدام مفید و راهگشا برانگیزد.

قرنها مردم در جستجوی فرمولی جادویی بودند که به آنان امکان دهد با استفاده از الفاظ و کلمات، دیگران را تحت سیطره و نفوذ در آورند.

پس از مدتها به راهکارهایی دست یافتند که خصوصیاتش عجیب و ضد و نقیض بود. به طور مثال افراد بدون توجه به منطقی بودن کلامشان و یا اطمینان از این که از طرف مقابل بیشتر می دانند وی را نصیحت و موعظه می کردند. غافل از اینکه این شیوه گفتار به ناامنی طرف مقابل دامن زده و ایشان را در حفظ عاداتی که مایل به تغییرش بود راسخ تر می کند.

از سوی دیگر بسیاری از اوقات تلاش ما برای ارتباط با افراد در سروصدا و مشغولیات زندگی ماشینی گم می شود. به همین دلیل باید بتوانیم با بیان الفاظ مناسب و دلچسب به ژرفای وجود دیگران دسترسی پیدا کنیم و افکار و رفتار منفی و مخرب شان را تغییر دهیم.

توصیه می شود هنگام ارتباط با افراد نه تنها به محتوای کلام، بلکه به شکل و چارچوب گفتارمان نیز توجه کنیم. انتخاب کلمات متعدد، پیچیده و نامأنوس ارتباطی تردیدآمیز و گنگ به وجود آورده و برای بسیاری از افراد سنگین و خسته کننده است. چون معنای آن را نمی فهمند.

و اگر مایلیم با این زبان جدید سخن بگوییم ضرورت دارد تکنیکهای ارتباطی را که تاکنون نسبت به آنها بی توجه بودیم را بیاموزیم. به طور مثال باید بدانیم که بعضی اوقات سکوت از گفتار زیبا و پرمحتوا نیز مؤثرتر است. بنابراین گاه به جای اینکه به چیزهایی اشاره کنیم که مردم انتظار دارند دربارۀ آن سخن بگوییم، بهتر است لب از سخن فرو بسته و سکوت اختیار کنیم. گرچه شرح و بسط یک متن سخنرانی و اثر هنری بسیار تأثیرگذار است. با وجود این بیان مطالبی که با عقاید عموم مردم در تضاد است می تواند بسیار خطرناک بوده و به عواقبی وخیم منجر شود. برای شرح و تفصیل هر مطلب تمام شرایط زمان و مکان و موقعیتمان را باید در نظر بگیریم.

توانایی ما برای تغییر افکار و نقطه نظرهای دیگران همانند جنگ کاری جّدی و استراتژیک است. باید بتوانیم بدون تکلّف و زحمت مسایل مورد بحث را در قالب الفاظی فصیح و زیبا و جملاتی بلیغ و رسا بیان کنیم و آنان را با خود موافق و هم عقیده سازیم.

رهنمودهای کلیدی

  • برای استحکام روابط از کلمات پر معنا استفاده کنیم.
  • نه تنها با کلمات، که با عمل حرف بزنیم.
  • گاه سکوت می تواند بیشتر از کلمات مفهوم داشته باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *