تکنیک رساندن مخاطب به سر منزل مقصود

رهبران بزرگ رساندن مخاطب به سر منزل مقصود را تا مرحله ی استادی فرا گرفته اند. یک سخنران خوب به خوبی می تواند تصویر مورد نظرش با بهره گیری از جزییات کافی در ذهن شنوندگان تا مدت ها پس از پایان سخنرانی او می ماند را ترسیم کند.

سخنران از چندین روش برای انجام این کار بهره می برد.

اولویت بندی و تمرکز بر موضوعات

سخنرانان خوب همیشه متوجه هدف سخنانشان هستند، خواه این هدف تأثیرگذاری، آگاهی بخشی، انگیزش، یا رفع اختلافات باشد.

سخنران توانایی اولویت نکته های مورد نظرش را دارد و از تکنیک های کلامی جهت برجسته سازی این نکته ها بهره می برد. اکنون برخی از این تکنیک ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

بهره گیری از پرسش هایی با پاسخ های ثابت شده

سخنران معمولا از پرسش های تثبیت کننده به عنوان تکنیکی سودمند برای تمرکز بر نکته های کلیدی بهره می برد. پرسش های با پاسخ ثابت پرسش هایی هستند که پاسخشان روشن است و بنابراین آشکارا توسط سخنران پاسخی به آن ها داده نمی شود و به تأکید ورزیدن بر نکات مورد نظر سخنران کمک می کند. سخنران به گونه ی تأثیرگذاری از اینگونه پرسش ها جهت جلب توجه مخاطب، بهره می برد.

سخنران پس از جلب توجه مخاطب، از پرسش های تثبیت کننده به عنوان ابزاری ارزشمند برای جلب توجه بیشتر مخاطبان استفاده می کند.

بهره گیری از تکرار مؤثر

یکی از روش های سخنران برای ایجاد ارتباط بهره گیری از تکنیک های متفاوت تکرار است. تکنیک هایی مانند تکرار واژگان در ابتدای جملات. به این مثال دقت کنید: «تصور کردن هدف خوب است، تصور کردن هدف برای اجرا ضروری است، تصور کردن هدف بخشی از پیروزی نهائی است»

تکنیک دیگری که می توان از آن سخن گفت تکرار واژگان یا عبارات در پایان جمله های بعدی ست. مثال: «ایده اولیه ایراد داشت. برنامه ریزی ایراد داشت. اجرا ایراد داشت.»

بهره گیری از سرعت کلام و لحن

برای رساندن مخاطب به سر منزل مقصود سخنران از گونه های متفاوتی از لحن و سرعت در کلام بهره می برد. به بررسی برخی از این تکنیک ها می پردازیم.

واژه آرایی

گاه سخنران از واژه آرایی و به کار بردن متوالی واژگانی با حروف آغازین یکسان برای رساندن مقصود بهره می برد. تکرار حروف آغازین توجه ها را به آن واژه ها جلب می کند و روش خوبی برای تأکید واژگان و ایده های کلیدی ست. او از واژه آرایی برای تأکید بر واژگان و مفاهیم بهره می برد و با این کار موسیقی کلامی خوشایندی را موجب می شود.

بهترین سخنرانی ها مزین به واژه آرایی بوده است و این حس را منتقل کرده اند که سخنران توانست. کاربرد ماهرانه واژه آرایی می تواند به شیوایی سخنرانی بیفزاید.

افزایش سرعت: حذف حروف ربط

گاه سخنران حروف ربط مانند: و، اما، یا، نه، برای را بین واژه ها یا عبارات حذف می کند. این کار موجب افزایش سرعت کلام می شود و این حس را منتقل می کند که واژگان بیان شده تنها بخشی از هدف قابل اشاره اند. به ویژه حذف “و” این حس را انتقال می دهد. حذف حرف ربط می تواند به تأکید ورزیدن به یک هدف نیز منجر شود.

مثال: «ما آموختیم که به پا خیزیم، بایستیم، تجدید روحیه کنیم، بجنگیم.»

سخنرانان از حذف حروف ربط برای تقویت سخنرانیشان بهره می برند.

کاهش سرعت: تکرار حرف ربط

زمانی این مساله روی می دهد که حرف ربط مانند “و” بین تک تک واژگان، عبارات و بندها بیان شود. این تکنیک روش مؤثری برای تأکید ورزیدن بر نکته مورد نظر است و در عین حال گویی فهرست واژگان بلندتر از حد معمول است.

مثال: «ما مطالعه کردیم و با هم در میان گذاشتیم و آموختیم و کامیاب شدیم.»

سخنران از این تکنیک می تواند بسیار خوب بهرمند شود.

مثال: «و آن لحظه لحظه ای بود که ما سرانجام سیاست ترس و تردید و بدبینی را پس راندیم.»

رسیدن به مقصود با واژه آرایی سه گانه ها

سخنران معمولا برای رسیدن به مقصود مورد نظرش از سه واژه، سه عبارت و یا حتی سه پاراگراف موازی بهره می برد تا بر نکته مورد نظرش تأکید ورزد که به آن ترکیب سه گانه می گوییم.

مثال: «می دانم چقدر دشوار است. این کار خواب کم، دستمزد اندک و فداکاری بسیار می طلبد»

ترکیب سه گانه می تواند تصویر دقیق تری از نکات مورد نظر را به وجود آورد و به شیوایی سخن بیفزاید.

برقراری ارتباط توسعه شعارها و جملات موزون

سخنران از شعارها و جملات موزون برای تأکید ورزیدن به موضوعات اصلی مورد نظرش بهره می برد. این کار به تمرکز حواس مخاطبان کمک می کند. شعار، جمله ی کوتاه و منعکس کننده موضوعاتی ست که سخنران مایل است شنوندگان به خاطر بسپارند.

سخنران معمولا برای جا انداختن مطلب، شعار و جملات موزون را مکرر به کار می برد. او در انتقال شعارها و جملات موزون مورد نظرش آن قدر مؤثر عمل می کند که بسیاری از افراد دست کم یکی از این شعارها و جملات را می توانند نقل قول کنند: “بله ما می توانیم.”،”تغییری که بدان باور داریم.”،”اتفاقی در حال رخ دادن است.”

مثال: «بله ما می توانیم به خواسته هایمان برسیم. بله ما می توانیم دنیا را از نو بسازیم. بله ما می توانیم باورهای قدرتمند بسازیم.»

بهره گیری از واژگان توصیفی برای کمک به تصویرسازی

روش مهم دیگری که سخنران را برای انتقال تصویر مورد نظرش یاری می رساند، توانایی بی نظیرش در به کارگیری واژگان توصیفی است. بسیاری از سخنوران سخنانشان را در قالی ارائه می دهند که نمی توانند از ابزار تصویری مانند فیلم و اسلاید بهره بگیرند. این موضوع برای برخی از سخنرانان می تواند مانع مهمی باشد. ولی سخنرانان زبده از واژگان توصیفی به عنوان کمک ابزار تصویری بهره می برند. آنان با واژگانی شفاف تصویرسازی می کنند. زبان غنی می تواند شنونده را به اندازه هر کمک ابزار تصویری دیگر تحت تأثیر قرار دهد. و این تجسم می تواند ایده ها را مجسم کند که موجب به یادماندنی تر شدن آن می شود.

بهره گیری از نمادها

هم چنین سخنران توانایی خوبی در انتقال تصویر با بهره گیری از واژگان غنی نمادین دارد. تصاویر نمادین معمولا واکنش هایی احساسی را بر می انگیزند. به عنوان مثال اشاره به پرچم میهن، حسن میهن دوستی و وفاداری و فداکاری را بیدار می کند. این امر نشان دهنده ی گزینش عالی واژگان است. بهره گیری از نمادگرها به تقویت تصویر کمک می کند و می تواند روشی عالی باشد.

بهره گیری از واژگانی با مفاهیم چند بعدی

روشی دیگر، نزدیک به بهره گیری از نمادها، به کار بردن واژگان غنی با معانی فرعی ست که سخنران این کار را با مهارت فراوانی انجام می دهد. این واژگان بر خلاف واژگان نمادین لزوما از معانی احساسی یا میهن پرستانه برخوردار نیستند ولی در عین حال تصاویر و ایده های چند بعدی را تداعی می کنند. بهره گیری از واژه ای که تداعی گر معانی دیگر هم هست، می تواند کارآمد باشد.

شخصیت، جسمیت و احساس بخشیدن به بیانات و ایده ها

سخنران به خوبی از شخصیت بخشیدن به بیانات بهره می برد. مقصود از شخصیت بخشیدن، دادن ویژگی های انسانی مانند عواطف و کنش به موجودات بی جان و یا ایده هاست.

مثال: «همه ی خانه های واقع در خیابان خفته بودند»

در آنجا سخنران بیشتر از جسمیت بخشیدن بهره می برد تا شخصیت بخشیدن. یا مثلا زمانی که در نور دیدگان امید می بیند با بیان آن، به عواطف یا ایده ها تصویر می بخشد.

با شخصیت بخشیدن به ایده اید روش بسیار مؤثری در جهت ارائه ایده ها به روشی به یادماندنی در ذهن شنونده است.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *