اعمال نفوذ یک سخنران…

یک سخنران چطور با تأثیرات ابزارهایی در قلب مخاطبش نفوذ می کند؟

صدا و لحن

بهره گیری مؤثر از صدا و لحن صدا یکی دیگر از ابزارهای کسب اعتماد و اطمینان است. بعد از حضور با اقتدار و اعتماد به نفس و نشان دادن کاریزمای یک سخنران، دیگر چه مواردی مهم است؟ نقش صدا و لحن صدا به عنوان ابزارهای مهم جهت افزایش تأثیر برقراری ارتباط، یکی دیگر از ابزارهای مهم است.

یکی از جنبه های صدا که تأثیری آنی ایجاد می کند، کیفیت صدا، آهنگ و طنین طبیعی آن است. لحن قدرتمندانه و صدای بم، گوشنواز و با اعتمادبه نفس است. بیشتر سخنرانان می توانند کیفیت آهنگ و لحن کلامشان را با به کارگیری تکنیک های صدا، بهبود بخشند.

به جز کیفیت طبیعی صدا، روش دقیق بهره گیری سخنرانان از صدا جهت شکل دادن تأثیر بر مخاطبان جزء نکات مهم است. چندین جنبه برقراری ارتباط کلامی، فراتر از به کارگیری واژگان وجود دارد و آن چگونگی بر زبان آوردن واژگان است که می تواند یک روخوانی کسل کننده را به نطقی جذاب و قوی بدل کند.

ابزارهای یک سخنران توانا عبارتند از: درجه صدا، بافت صدا، ارتفاع صدا، سرعت و تغییر لحن صدا است. لحن و صدای مؤثر می تواند بر دیگران تأثیر گذار باشد و واژه ها را به یادماندنی تر کند و تأثیر ارتباط را به طور کلی افزایش دهد. سخنانی که قدرتمندانه ادا شوند، به پاسخ هایی مانند «مرا تحت تأثیر قرار داد» منجر می شوند.

بالا و پایین بردن صدا (ولوم)

سخنرانان از توانایی بالا بردن صدا در لحظه های کلیدی برخوردار هستند. آنها از درجه صدا به عنوان عامل ایجاد هیجان بهره می برند و می دانند که چگونه واژگان مهم را در لحظه مناسب ادا کنند تا به آنان تأکید بیشتری ببخشند. آنها صدایشان را هنگامی که سخنانشان به نقطه اوج سخنرانی می رسد و بر نکته ای مهم تأکید می ورزند، بالا می برند. آنها از بالا و پایین بردن درجه صدایشان جهت افزایش تأثیر سخنرانیشان بهره می برند.

سرعت کلام و درنگ پیش از اشاره به مسائل مهم

بهره گیری عالی سخنران از سرعت کلام بر تأثیر کلامش به شدت می افزاید. با بهره گیری از سرعت مناسب، سخنران نیز می تواند هنگام سخن گفتن از مسائل مهمی که می خواهد در ذهن مخاطب نفوذ کند، از سرعت کلامش بکاهد. او برای رسیدن به سر منزل مقصود از جمله های کوتاه در زمان مناسب بهره می برد. افزایش و کاهش آهنگ کلام به سخنران این امکان را می دهد که توجه مخاطب را به مهم ترین نکات سخنانش جلب کند. یک سخنران همچنین در بهره گیری از سکوت و درنگ پیش از ایراد مساله ای مهم، تواناست. به وسیله این درنگ ها بر موضوعات مهم تر متمرکز می شود و به نکته های مورد نظرش اهمیت بیشتری می بخشد. او همچنین به خوبی بر این نکته که چه زمانی سکوت باید کمی بیشتر به درازا بکشد تا واکنش مخاطب را برانگیزد، آگاه است.

زیر و بم و بافت احساسی صدا (فرکانس)

هنگام ارزیابی، دلایلی که از یک شخص سخنرانی توانایی می سازد، می توان به سادگی به پرهیز وی از ادای یک روخوانی یکنواخت و کسل کننده اشاره کرد. یک سخنران استادانه از تکنیک های ارائه سخنرانی بهره می برد. او هنرمندانه درجه و رنگ صدایش را تغییر می دهد. گسترده تغییر صدای مورد استفاده اش (تغییر در ارتفاع صدا) نیز یکی دیگر از نقاط قوت اوست. ارتفاع صدای سخنران هنگام ادای واژگان مهم تغییر می کند تا به تأثیر عمیقی دست یابد که به تنهایی از عهده واژگان نوشته شده بر کاغذ بر نمی آید. صدای او در هنگام لزوم دچار فراز و فرود می شود. به عنوان مثال سخنران می داند چگونه ارتفاع صدایش را کاهش دهد و از سرعت کلامش هنگامی که می خواهد بر مساله ای تمرکز کند، بکاهد. درست مانند خط کشیدن زیر واژه های کلیدی روی تخته سیاه.

سخنران همچنین از مهارت زیادی در افزایش قدرت کلام با بهره گیری از رنگ صدا برخوردار است. او می تواند آرزومندی، امید، عدم تأیید و دیگر بافت های احساسی را در صورت نیاز، در صدایش نمایان سازد. توانایی او در تغییر بافت احساسی صدایش که به وسیله حرکات مؤثرش مورد تأکید قرار می گیرد، تأثیر کلامش را افزون می کند.

در مجموع، صدا و لحن، تأکید بر واژگان می تواند منجر به آفرینش یک توانایی عالی در برقراری ارتباط شود. در نتیجه سخنرانی های پویاتر و بسیار تأثیرگذارتر و بدل به ابزاری استراتژیک برای یک سخنران موفق می شود.

بهره گیری از حرکات مؤثر

سخنران قواعدی که بر اعمال حرکات کمتر تأکید می ورزند را نقض می کند. بهره گیری از حرکات فراوان بخشی از سبک برقراری ارتباط اوست. حرکت های یک سخنران روانند و افزوده ای بر واژگان به شمار می آیند و همچنین نشان دهنده شور و اشتیاق وی هستند، بنابراین بهره گیری از آنان برای سخنران برآیند خوبی در پی دارد. جملات با نوسان های لحن و صدای او هماهنگ اند و در نتیجه به واژگانش جان بخشیده و جنبه هایی ارزشمند به سخنانش می بخشند..

توانایی یک فرد به عنوان سخنران می تواند به این برداشت که حرکات می توانند بر تأثیر ارتباط و کلام از جنبه های مختلف، کمک کند. بهره گیری مناسب از حرکات می تواند این برداشت را ایجاد کند که او احساس راحتی می کند و می تواند با حاضران به خوبی ارتباط برقرار کند. در این مورد خاص، سخنران حرکاتی را از خود بروز می دهد که حس یک گفت و گوی رودرو را بیدار می کند، گویی که او در کنار شما ایستاده و سخن می گوید، به جای آنکه از جایگاه ویژه و خطاب به حاضران سخنرانی کند. حرکات او به کاهش فاصله کمک می کند. چه توسط دستی دراز شده رو به جمعیت و یا، بر هم نهادن انگشت ها در هنگام نیاز، و یا بالا بردن دست. حرکاتش سخنرانی های او را به گفت و گویی دو سویه بدل می کند که به فرد حس حضور در نزدیکی وی و لذت بردن از یک گفتگوی زنده و پر روح را می دهد.

بهره گیری از حرکات همچنین این حس را که سخنران به موضوع مورد بحث بسیار علاقمند است و مایل است مشتاقانه آن را با دیگران در میان بگذارد ایجاد می کند. برای مثال دستی که خالصانه روی قلب نهاده می شود نشانگر احساسات عمیق است. علاوه بر این، بهره گیری از حرکات، سخنرانی را زنده تر، مؤثرتر و به یادماندنی تر می کند. تکان دادن انگشت اشاره به معنای تنبیه، اشاره کردن به خود برای ایجاد صمیمیت، حرکت تحقیرآمیز دست همانند راندن کسی، مشت کردن دست، نگاه داشتن کف دست رو به جمعیت به معنای علامت ایست و بسیاری از حرکات به کار گرفته دیگر که می توانند به سخنرانی روح بدهند. همانگونه که سخنرانان نشان می دهند، دقت به کار رفته در برخی حرکات و تأکید ورزیدن بر نکات مهم منجر به افزایش قوت واژگان می شود.

به استفاده حداکثری از صحنه آرایی

بهره گیری از صحنه آرایی روش مهم دیگری در آفریدن تأثیر و همچنین تأکید بر پیام دلخواه است. مثال پیشین را در نظر بگیرید: اگر بخواهید دیگران را به اشتباه باورمند به نابینایی خودتان کنید، از چه وسایلی بهره می برید؟ عینک آفتابی، یک سگ، یک عصای سپید؟ حال اگر یک نامزد سیاسی بخواهد به عنوان یک کاندید مناسب برای ریاست جمهوری به نظر آید چه باید بکند؟ ممکن است دوسوی تریبون پرچم ملی کشور را نصب کند و اگر می خواهد در سیاست خارجی قدرتمند به نظر برسد باید از فرماندهان نظامی بخواهد که پشت سر وی بایستند.

نقش صحنه آرایی در ایجاد تأثیر نباید نادیده گرفته شود. صحنه آرایی منابع مهم پیام های غیر کلامی هستند. برگزیدن دقیق پس زمینه ها نقطه ی ایراد سخنرانی یا رهبری گروه حائز اهمیت است. پس زمینه در شکل دادن به سخنرانی ایفاء نقش می کند.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *